خدايــــــــــا

كاش اون همسري ك تو راضي هستي ب بودنش كنارمون تنها و اولين و آخرين خواستگار بود ...

آره اصلن جبر الهي باشه ...

كم دغدغه داريم واس ادامه زندگي اينم مياد روش ك از همه عظيم تره ..

تورو ب بزرگيت ي راهي بيش روم بذار ...

سرم داره ميتركه تو اين تلاطم ...

خواستن و نخواسته شدن ...

نخواستن و خواسته شدن ...

من يكي رو ميخوام اون يكي ديگه رو و اون يكي منو ...

اينطوري ميشه ك هيچكدوم ب سر و سامون نمي رسيم ..

ب سر البته شايد ولي ب سامون ن ...

حالم از حالم حتي مرسي هم نيست گذشته ...

اوضام سر اين ي قلم وخيم تر از اين حرفاست ...

منبع اصلی مطلب : خيلي دور ، خيلي نزديك
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : 48