ميشه ,فيلم ,بوشيده بودم ,دوست دارم ,خيلي دوست 

سلام

ديشب بعد از مدتها سيدي بليرم رو راه انداختم و سيدي هامو ريختم دور و برم و ي سري آهنگ گوش كردم يادش بخير چه خاطراتي داشتم باهاشون ... هيشكي نمي تونه بفهمه از محسن يگانه و حواسم بهت هيت از بويا بياتي ...

ميخواستم فيلم دلشكسته رو ببينم ك تك تك ديالوگ هاشو حفظم و عاشق اين فيلمم !

ولي ي ايرادي كلا به فيلم ها و داستان ها از طرف اينجانب وارده ... اينكه هميشه شخصيت مثبت آقا بسره است و منفيه دختره است ... خيلي دوست دارم حالت برعكسشو فيلمي و فيلم نامه اي يا داستاني بكنم ... اگه بشه ....

بعد وسط آهنگ گوش كردنم جو ورم داشت جلو آينه قدي كلي ورجه وورجه كردم متوجه لباسام شدم ... آبي روشن بوشيده بودم و چون هواها خنك شده ي سوئي شرت طوسي هم از روش بوشيده بودم ... سوئي شرت مال داداش اميرم بود ... و چقدر من خوشم مياد ازش ...

قدش از من بلندتره ها ولي لاغره مثل من ولي خب ديگه هيكل مردونه داره ولي لباسا به تنم ميشه و خيلي برام جالبه ...

ي سري رفته بود مسافرت كلي واس خودش خريد كرده بود بش گفتم خيلي نامردي واسم چيزي نگرفتي و در نهايت يكي از شلواراش واسش كوچيك بود من برداشتم بش ميگم اينجوري ميشه ها خدا هواي منو داره ...

كت زمستونيش ب تنم ميشه و ميبوشم كلي ميخندم ...

من لباس سربازي خيلي دوست دارم ... لباساشو هروقت ميومد مرخصي ميبوشيدم و كلي كيف ميكردم ...

يني تو خونه هم اين موضوع سوژه است ...

ازش ي باراني هم بهم رسيده ....

اگه خواهرم بود ديگ مشكلي نبود ... همه لباساشو كش ميرفتم جهت تنوع ميبوشيدم ... برام جالب بود گفتم بنويسم بعدها خاطره بشه ...

 

منبع اصلی مطلب : خيلي دور ، خيلي نزديك
برچسب ها : ميشه ,فيلم ,بوشيده بودم ,دوست دارم ,خيلي دوست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : 45